D.A.V. COLLEGE

Pundri (Haryana)

NAAC ACCREDITED GRADE ‘B’
.

Administrative Staff

Administrative Staff

Designation Name
Principal Dr. Subhash Tanwar
Bursar Dr. Vikas Kumar
Deputy Supdt Sh. Krishan Kumar
Liasion Officer SC/ST Dr. Vaibhav Dutt Sharma
Librarian Mrs. Simerjit Kaur
×